Forretningsbetingelser:

 

Nærværende hjemmeside/App må bruges alene til eget personligt brug samt til det formål hjemmesiden/App´en har. Ophavsretten, og andre immaterielle rettigheder der udspringer af denne Hjemmeside, Map of Shopping IVS, samt Map of Shopping App´en tilhører Map of Shopping IVS og alle rettigheder forbeholdes. Dette gælder også rettigheder til alt materiale, der offentliggøres på hjemmesiden (herunder bl.a. fotografier og grafiske billeder) af Map of Shopping IVS.

 

Map of Shopping App´en og hjemmesiden stilles til rådighed som den er og forefindes. Der gives således ingen garantier, hverken direkte eller indirekte, for brugen eller anvendelse til et bestemt formål.

 

Til brugerne:

 

Når du anvender Map of Shopping App´en indgår du ingen aftaler med Map of Shopping IVS. Aftaler om eventuelle køb i butikkerne indgås mellem dig og den aktuelle butik. Det er også den aktuelle butik, der udformer og har ansvaret for indholdet af en konkret annonce samt ansvaret for de købte varers kvalitet og mulighed for returnering heraf. Endelig har den aktuelle butik også ansvaret for, at de annoncerede varer forefindes i tilstrækkeligt antal. Map of Shopping IVS fraskriver sig således ethvert ansvar i denne forbindelse og henviser til annoncørerne.

 

Til butikkerne:

 

For butikkerne gælder, at Map of Shopping IVS stiller en annonceringsapp til rådighed. Map of Shopping IVS garanterer ingen oppetider eller lignende. Der gælder ingen fortrydelsesret på køb af abonnement eller annoncer. Indtil videre omfatter Map of Shopping ikke dagligvarebutikker og supermarkeder.

 

Når du tilmelder dig og bruger vores hjemmeside/App´en accepterer du samtidig disse betingelser. Hvis du repræsenterer en virksomhed, indestår du for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på virksomhedens vegne. Du må ikke overdrage dit abonnement til trediemand uden Map of Shopping IVS´ skriftlige tilladelse.

Map of Shopping IVS påtager sig intet ansvar for enhver form for indirekte tab ved anvendelse af eller manglende evne til at anvende hjemmesiden og/eller App´en. Som indirekte tab anses blandt andet ethvert omsætningstab, tab eller ødelæggelse af data eller software, tab af forretningsmuligheder, tab af forventede besparelser og tab af goodwill. Med hensyn til enhver form for dokumenteret direkte tab, begrænses Map of Shopping IVS´s erstatningsansvar til kr. 500 pr. skadegørende handling.

 

På hjemmesiden under butiks login er anført de aktuelle priser både for et abonnement og for hver annonce. Betaling opkræves via faktura sendt til din mailadresse og betalingsbetingelserne er 14 dage fra fakturadato. Ved for sen betaling opkræves rente i henhold til renteloven (Lov nr. 459 af 13.5.2014). Alle priser er anført I danske kroner og ex. moms. Map of Shopping forbeholder sig ret til at ændre disse priser uden varsel og med øjeblikkelig virkning. Der udsendes alene en notification herom via mail til den mailadresse, butikken har anført ved tilmelding.

 

Map of Shopping IVS har ret til, når som helst uden grund skriftligt at opsige din brug af hjemmesiden og App´en med øjeblikkelig virkning. Map of Shopping IVS kan til enhver tid ændre og opdatere disse betingelser uden varsel.

 

Brug af hjemmesiden og/ eller App´en er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Eventuelle tvister er underlagt de danske domstole.

 

Personoplysninger

Alle personoplysninger, der behandles af os, er beskyttet af den danske Lov om behandling af personoplysninger (“Persondataloven”). Det danske Datatilsyn fører tilsyn med enhver behandling, som er omfattet af Persondataloven. Ved din anvendelse af hjemmesiden og App´en accepterer du den behandling, indsamling, brug og overførsel af dine personoplysninger, som beskrives her.

Map of Shopping IVS er ansvarlig for de personoplysninger, som indsamles via hjemmesiden og App´en. Oplysningerne skal bruges til at fakturere butikkerne for deres køb samt til statistiske og analytiske formål for at forbedre og udvikle Map of Shopping IVS. Endvidere kan oplysningerne bruges til at kontakte dig og/eller butikkerne vedrørende vores services samt nye eller ændrede forretningstiltag.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kan vi anvende dine oplysninger til at fortælle dig om nye tiltag, som du måske kunne være interesseret i.

Ønsker du ikke, at vi bruger dine personoplysninger på denne måde, kan du sende os en mail på kontakt@mapofshopping.com.

 

Alle oplysninger vil blive overført og lagret på servere, som kan være lokaliserede i eller uden for EØS. Disse servere kan tilgås af vores medarbejdere uden for Danmark og tredjeparter, herunder selskaber som handler under vores instruks og på vores vegne til de formål, der beskrives her. Der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Du har ret til at se de personoplysninger, vi har registreret om dig, og du kan bede os om at foretage ændringer for at sikre, at personoplysninger om dig er præcise og opdaterede, ligesom du kan gøre indsigelse mod registreringen. Du kan altid få oplyst hvilke personoplysninger vi som dataansvarlig, behandler om dig, hvilket formål behandlingen har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer. Dette oplyser vi gerne skriftligt mod et mindre gebyr.

 

Der er mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Hvis der er tale om en klage over behandlingen af oplysninger, indgives klagen i henhold til persondataloven, til Datatilsynet, Persondatalovens § 58, stk. 1.

 

 

Copyright 2016 Map of Shopping